Tiệc Báo Hỷ

Tiệc Báo Hỷ

Tiệc Báo Hỷ

Tiệc Báo Hỷ

Tiệc Báo Hỷ
Tiệc Báo Hỷ
Tiệc Báo Hỷ
Tiệc báo hỷ là dịp để thông báo với quan viên hai họ, bạn bè gần xa rằng hai bạn đã kết ước phu thê, được tổ chức sau lễ cưới để nhắc ôn lại ngày vui. Theo lý thuyết thì tiệc báo hỷ phải...
0
Zalo